FUNDAŢIA PROURSUS


Protecţia ursului, a faunei cinegetice carpatine și a habitatelor lor
537355 Voşlăbeni. Str.Mihai Eminescu nr. 110. Jud.Harghita. România

Tel: 004-0266-351 621; Tel./Fax:004-0266.317143;

e-mail:proursus@yahoo.com