Articole de la A la ZA da sau a nu da hrană suplimentară animalelor sălbatice

Anul de graţie 2007, a fost caracterizat printr-o prezenţă mai scăzută ca de obicei a urşilor la locurile de hrănire netradiţionale, cum ar fi punctele de observare şi monitorizare, sau platformele de depozitare a gunoaielor. Motivul, constă în fructificaţia bogată ce s-a înregistrat în această perioadă la fag (Fagus silvatica)...Citește tot articolul

Ce ar trebui să invățăm de la urșii habituați

Am pus între ghilimele cele două cuvinte, întrucât expresia urşi habituaţi nu este încă un termen consacrat, el a fost folosit pentru prima oară la o sesiune de comunicări ştiinţifice din cadrul Facultăţii de silvicultură a Universităţii TRANSILVANIA din Braşov, şi ar trebui să definească acea categorie de urşi care s-au obişnuit cu factorii antropici şi nu le mai este frică de om...Citește tot articolul

Cerbul buclucaş de la Belchia

Eram din nou aproape la jumătatea lunii septembrie, în prag de toamnă, când natura se pregătea pentru somnul de iarnă, iar noi vânătorii aşteptam boncănitul cerbilor. Pentru lumea vânătorilor adevăraţi, a marilor vânători, pasionaţi de boncănitul cerbilor din Carpaţi, acesta era cel mai important eveniment cinegetic al calendarului vânătoresc din tot cursul anului...Citește tot articolul

Cerbul de la Tisaşu

Începând cu numărul din luna martie al revistei, am publicat într-o serie de trei articole intitulate File din istoria contemporană a cinegeticii româneşti, unele întâmplări petrecute în urmă cu câteva decenii. Toate acestea erau în legătură cu vânătoarea, sora bună a agriculturii primitive şi se refereau la aspecte de interes mai general, dar deloc neglijabile pentru economia naţională a ţării noastre...Citește tot articolul

Comportamentul – arma secretă a supravieţuirii

Pentru a înţelege cât mai bine cum poate fi considerat comportamentul drept cheia succesului în lupta pentru supravieţuire, cum şi pentru ce este el o armă secretă în această confruntare, este necesar să definim cât mai clar ce se înţelege prin comportament...Citește tot articolul

Comportamentul, mijloc de supravieţuire al faunei

Capacitatea de adaptare a organismelor vii la condiţiile ambientale este nu numai una din premisele asigurării diversităţi biologice a ecosistemului ci şi una din condiţiile menţinerii şi perpetuării acestuia în timp. Cu cât o specie şi indivizii ce o compun au o polivalenţă adaptativă mai mare, cu atât mai mare va fi şi capacitatea lor de supravieţuire...Citește tot articolul

Despre vânătoare fără demagogie şi ipocrizie

De curând am citit în publicaţia Formula AS un articol despre atitudinea fermă, aproape agresivă a unui grup de 67 de ONG-uri reunite în Coaliţia pentru Mediu din România, care se referea la iminenta vânătoare de mistreţi de la Balc...Citește tot articolul

Despre viitorul faunei sălbatice

Preocuparea de a cunoaşte viitorul, nu este o simplă curiozitate, ci este o acţiune ce face parte din comportamentul de autoapărare, întrucât cunoscând problemele cu care se va confrunta, individul poate să-şi construiască cu mai multă siguranţă propria strategie de autoapărare...Citește tot articolul

Ecologia între ecologi şi ecologişti

Cu toţii suntem preocupaţi din ce în ce mai mult de problemele de ecologie datorită faptului că zi de zi ne izbim tot mai mult de ele. Cauzele de fond ale preocupărilor noastre ecologice, la prima vedere au două explicaţii mai evidente, ce sunt generate în principal de două fenomene ...Citește tot articolul

Epilog la Pădurile Harghitei & Harghita pădurilor

În ultima parte a materialului referitor la pădurile din Harghita, am menţionat că specialişti în domeniu ...Citește tot articolul

Etologia cerbului comun

Cerbul nostru comun şi nu carpatin aşa cu se mai scrie şi se mai spune uneori, face parte din Ord. Artiodactyla (Ungulata), Fam. Cervidae având denumirea latinească CERVUS ELAPHUS (L) iar în ...Citește tot articolul

Fauna sălbatică a României şi integrarea în Comunitatea Europeană

Dacă dorim cu adevărat să gestionăm cât mai durabil ecosistemul în care suntem integraţi, dacă vrem s-ăi asigurăm menţinerea biodiversităţii şi continuitatea, trebuie să fim foarte preventivi şi operativi în gândirea soluţiilor menite a anihila presiunile malefice exercitate de anumiţi indivizi ai uneia dintre speciile terestre care s-au dovedit a fi uneori cei mai feroce şi mai de temut duşmani ai naturii înconjurătoare...Citește tot articolul

Fauna sălbatică şi criza mondială

De mai multe ori am abordat în paginile acestei publicaţii diverse teme de actualitate legate de fauna sălbatică, în dorinţa de a informa cititorii despre situaţia reală a mărimii efectivelor, cât şi a comportamentului speciilor în contextul antropizării din ce în ce mai accentuate a mediului înconjurător. De cele mai multe ori, pe lângă informare, am urmărit şi propunerea unor soluţii în situaţiile mai dificile, cum a fost cazul urşilor habituaţi. ...Citește tot articolul

File din istoria contemporană a cinegeticii româneşti (I)

După câteva decenii de activitate practică desfăşurată ca manager în domeniul silvo-cinegeticii româneşti, cât şi după elaborarea unei teze de doctorat în domeniul etologiei faunei sălbatice, la solicitarea regretatului prof. dr. ing. Aurel Negruţiu, mentorul disciplinelor de vânătoare din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov ...Citește tot articolul

File din istoria contemporană a cinegeticii româneşti (II)

După ce am prezentat cauzele şi contextual sistării vânătorii cu străinii, vom relata în continuare filmul acestui eveniment, adică modul cum s-a desfăşurat acţiunea pas cu pas. Începutul sfârşitului, practic s-a declanşat în momentul lansării unei invitaţii pentru o vânătoare oficială la un cerb, care fusese identificat de către un pădurar de vânătoare, nou angajat. Pădurarul care se numea Vilmoş, fusese până nu de mult drumar la drumurile forestiere, şi a fost angajat în noua funcţie la intervenţia soţiei lui care era cabanistă la o casă de vânătoare...Citește tot articolul

File din istoria contemporană a cinegeticii româneşti (III)
Cum s-a oprit vânătoarea cu turişti străini


După mai bine de 16 ani de la sistarea vânătorii cu turişti străini, când în România se instaurase deja un nou regim politic, când se revenise asupra acelei hotărâri, stând de vorbă într-o seară la unul din punctele de observare şi monitorizare a vânatului cu Mureşan, pădurarul de vânătoare, din vorbă în vorbă ne amintirăm şi de cele petrecute atunci....Citește tot articolul

File din istoria contemporană a cinegeticii româneşti (III)
Cum s-a oprit vânătoarea cu turişti străini – Epilog (3)


După mai bine de 16 ani de la sistarea vânătorii cu turişti străini, când în România se instaurase deja un nou regim politic, când se revenise asupra acelei hotărâri, stând de vorbă într-o seară la unul din punctele de observare şi monitorizare a vânatului cu Mureşan, pădurarul de vânătoare, din vorbă în vorbă ne amintirăm şi de cele petrecute atunci. Pădurarul, vechiul meu tovarăş de emoţii, cauzate de riscurile majore legate de organizarea vânătorilor la cel mai înalt nivel, clătinând din cap, oftând, dar şi zâmbind cu subînţeles zise:...Citește tot articolul

Gripa aviară şi avifauna forestieră

Deşi nu cred că era necesar, voi face totuşi precizarea că prin avifaună forestieră, în contextul abordat, înţelegem toate păsările care permanent sau temporar habitează în pădure, indiferent dacă sunt sau nu de interes cinegetic....Citește tot articolul

Iarăşi şi iarăşi despre urşii noştri „problemă”

În toamna anului 2004, mai precis în luna noiembrie, în paginile acestei respectabile reviste am relatat despre aşa zişi „urşi problemă”. Relatarea s-a făcut în legătură cu evenimentul petrecut în week-end-ul săptămânii 11-17 oct.2004 în cartierul braşovean Răcădău. În esenţă era vorba despre un urs susceptibil de a fi turbat, care a atacat în plină zi zece oameni ce erau ieşiţi la iarbă verde în liziera pădurii şi din care doi au decedat (unul pe loc, iar celălalt la spital din cauza rănilor primite)...Citește tot articolul

Istoria unui brand

Nu cu mult timp în urmă, am fost cu toţi martorii unei polemici larg mediatizate, care avea ca obiect un brand simbolizat printr-o frunză de paltin. Cu această ocazie, s-a putut constata cât de complicată este formarea şi lansarea unui brand, motiv pentru care, atunci când avem deja unul, ar trebuie să-l păstrăm cu grijă...Citește tot articolul

La început a fost… vânătorul şi apoi, omul

Pentru o cât mai bună înţelegere a legăturii dintre istoria vânătorii şi evoluţia speciei umane, considerăm că este necesar să facem o scurtă prezentare a scării geo-bio-cronologice a pământului şi a apariţiei vieţii...Citește tot articolul

Luneta „ortopedică”

Vânătoarea, îndeletnicirea ancestrală ce a avut în decursul istoriei un rol determinant în formarea şi evoluţia fiinţei umane, în prezent şi-a pierdut importanţa iniţială, ajungând pentru cei mai mulţi doar un simplu hobby...Citește tot articolul

Managementul ursului brun în România după 1989

Dacă cineva ar vrea să găsească elementul comun al lucrărilor scrise în decursul timpului de români despre urşii din România, ar constata probabil că majoritatea nu uită să menţioneze faptul că suntem ţara cu cele mai mari şi mai viguroase efective ale acestei specii din întreaga Europă...Citește tot articolul

Poruncile divine şi pădurea

„O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi?” această dojană Iisus o adresează ucenicilor Săi, dar ni se potriveşte tot atât de bine şi nouă celor ce nu suntem capabili să păstrăm mediul dăruit nouă cu generozitate de către Creator...Citește tot articolul

Problemele urşilor noştri

In ultimul timp în mass-media românească, aproape pe toate palierele acestei instituţii, s-a încercat lansarea unei noi megabombe jurnalistice. S-a încercat cu abnegaţie, cu stăruinţă şi cu o perseverenţă demne de o cauză mai bună crearea unei noi mari probleme într-o Românie obosită...Citește tot articolul

Răpitoarele mari din România între pasiuni şi realitate

Din fericire pentru cinegetica românească, în România, mai sunt încă foarte bine reprezentate aşa zisele răpitoare mari europene, respectiv: ursul, lupul şi râsul. Această realitate constituie un mare avantaj pentru păstrarea unei vieţi sălbatice echilibrate, viguroase şi cu reale posibilităţi de dezvoltare durabilă...Citește tot articolul

Relaţia omului contemporan cu ecosistemul

În numărul precedent al revistei am încercat să dăm un răspuns motivat la o întrebare retorică : care este în prezent locul şi rolul omului în ecosistemul natural, şi dacă omul, mai poate fi considerat ca fiind parte componentă a acestuia? Pe baza argumentelor prezentate, în final am concluzionat ...Citește tot articolul

Revenirea la forma iniţială şi riscurile acesteia

În decursul multisecularei lupte a omului cu natura şi în mod deosebit cu pădurea ce dorea să o înlăture pentru a realiza suprafeţe pe care să le poată exploata agricol, practica i-a demonstrat că adversarul, adică pădurea, nu este nici pe departe unul slab şi resemnat, ci din contră, unul dârz şi redutabil...Citește tot articolul

Rugby cu pădurea

Dorim prin aceste câteva rânduri să consemnăm acum la început de an, situaţia actuală a statutului pădurii româneşti, care a scăpătat în ultimele două decenii aproape până la limita cea mai de jos. ...Citește tot articolul

Scrisoare deschisă Domnului Ministru Gheorghe Fluture, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Încep prin a vă felicita pentru înalta demnitate în care aţi fost investit şi sincer mă bucur că un silvicultor ca Dvs., cu vechi state de funcţii şi realizări profesionale notabile, a ajuns să conducă destinele ecosistemului agro-silvic al României...Citește tot articolul

„Strigoiul”

Am intitulat articolul meu „Strigoiul”, după cunoscutul roman al lui Ion Agârbiceanu în care autorul, cu inegalabilul său talent, prezintă soarta unei familii de ţărani dintr-un sat transilvan, care a ajuns să se autodistrugă datorită unui bătrân autocrat, lacom şi răutăcios şi a fiului său laş, fricos şi superstiţios...Citește tot articolul

Şeful vânătoarelor oficiale

Şeful vânătorilor oficiale, este de fapt denumirea generică pe care am atribuit-o personajului care avea sarcina organizării partidelor de vânătoare pentru noua nomenclatură comunistă apărută în România după cel de al doilea război mondial. Iniţial această funcţie a fost denumită „Secretar general” iar apoi „Inspector general” şi a făcut parte din statul de funcţii al ministerului de care aparţinea activitatea de silvicultură, activitate în care era inclusă şi vânătoarea..Citește tot articolul

Turismul cinegetic – resursă economică şi mijloc de gestionare durabilă a vieţii sălbatice

Nota caracteristică a vânătorii a fost tot timpul aceea de aducătoare de valori; la început doar materiale (carne, piei, blănuri, etc.) şi apoi din ce în ce mai mult pecuniare ( venituri obţinute prin autorizaţii de vânătoare, de filmare de fotografiere, etc.) devenind ceea ce în economia de piaţă numim „o afacere”...Citește tot articolul

Văduva verde

Am stat mult timp în cumpănă până m-am hotărât să abordez sau nu o astfel de temă „fierbinte” cum este soarta pădurii care întotdeauna stârneşte dispute foarte puternice între politicieni şi bineînţeles învolburează media noastră tot mai democratic implicată şi mai flămândă de ştiri senzaţionale...Citește tot articolul

Vânătoarea a devenit un moft sau a rămas o necesitate?

Întrebarea apreciez a fi foarte actuală, întrucât mulţi consideră şi acceptă că vânătoarea a fost o necesitate de supravieţuire a omului primitiv, iar acum a devenit un moft sau un comportament patologic al indivizilor cu înclinaţii agresive ...Citește tot articolul

Vânătoarea de la Huruba

Cerbul de la Tisaşu, care a fost primul exemplar mai deosebit recoltat de N. Ceauşescu, a creat încă de la început un precedent incomod pentru cei ce aveau sarcina organizării vânătorilor oficiale...Citește tot articolul

Vânătoarea de la Topliţa română

Pe la începutul celui de al şaptelea deceniu al secolului şi mileniului trecut, a avut loc la Topliţa o vânătoare oficială, care a fost unul dintre cele mai mari eşecuri cinegetice ale vremii...Citește tot articolul